Obchodní podmínky - KOSMETIKAHB
 
Prestashop Modules by Mitrocops

eBook ke stažení

Zajímá Vás přírodní kosmetika, ale nevíte, jak ji podle složení poznat? Můj eBook Vám v tom pomůže.

eBook ke stažení

Staženo již 663 krát.

Kontakt

+420 727 981 557

OTEVÍRACÍ DOBA
Po 9:00-18:00
Út 9:00-18:00
St 9:00-14:00
Čt 9:00-18:00
Pá zavřeno

Obchodní podmínky

Doprava – přehled možností

Osobní odběr
Pokud máte rádi osobní jednání, můžete si zboží vyzvednout na naší pobočce na Praze 6, Čs.armády 35. Poštovné a balné je 0 Kč. Zavolejte nám a dejte nám vědět, kdy si zásilku přijdete vyzvednout. Tel.: 727 981 557, 702 062 455
GEIS
Zaslání zboží službou GEIS. Před doručením vám bude zaslán email a sms s oznámením o dnu a přibližné době doručení balíku. Zboží obdržíte nejpozději do 5 dnů od objednání. V naprosté většině případů balík posíláme ihned v den objednání nebo v následující den. Balík je doručován na druhý den od objednání. Poštovné a balné je 85 Kč. Dobírka je 20 Kč. Pokud Vaše objednávka přesáhne 1500 Kč, poštovné a balné budete mít zdarma. 


Možnosti platby

Platba v hotovosti přímo na pobočce: Čs. armády 35, Praha 6, 160 00.
Platba dobírkou – zboží zaplatíte při převzetí kurýrovi.
Platba předem – na bankovní účet u FIO: 2300550804/2010. Jakmile obdržíme vaši platbu, zboží vám bude odesláno.

Reklamace

V případě, že vám zboží přijde poškozené nebo v případě jakýchkoli jiných stížností, kontaktujte nás na telefonním čísle: 702062455 nebo na emailové adrese: info@kosmetikahb.cz.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Kosmetika HB s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Kosmetika HB s.r.o., IČ 02660644, DIČ CZ02660644, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 222090 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.kosmetikahb.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Kosmetika HB s.r.o., IČ 02660644, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.kosmetikahb.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

VI. Odstoupení od smlouvy

Zboží nelze vrátit prodávajícímu z hygienických důvodů, jelikož se jedná o kosmetické přípravky. V případě, že kupující obdržel zboží poškozené, může ho do 3 dnů od obdržení zásilky reklamovat u prodávajícího.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při nákupu
b. platba předem bankovním převodem
c. platba kurýrovi při převzetí zásilky (dobírka)
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

a. osobní odběr na pobočce (Čs. armády 35, Praha 6) - Po 9:00-18:00, Út 9:00-17:00, St 9:00-17:00, Čt 9:00-19:00 (pauza 12:15-15:15), Pá zavřeno
b. odběr balíku u kurýra

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (viz Reklamace a VI. Odstoupení od smlouvy) Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.